Колектив

Директор:
Теодора  Тодорова
Старши  учители:
Татяна Варадинова
Маргарита Георгиева
Милена Петкова
Анастасия Караманолева
Венета Плачкова
Стоянка Карадонева-Ангелова
Илияна  Иванова
Росица Рогачева –
музикален ръководител
Учители:
Анна Делирадева
Помощник-възпитатели:
Таня Игнатова
Мария Джизакова
Надка Чобанова
Тодорка Сотирова
Мед. сестра:
Виолета Златкова
ЗАС:
Таня Кирова
Готвач:
Иванка Делева
Пом. готвач:
Янка Костова
Огняр:
Илия Георгиев

b

 

Директор – Теодора  Тодорова
Гр. „Вълшебство“ – ст. учител Милена Петкова, пом. възп. Мария Джизакова, ст. уч. Татяна Варадинова
Гр. „Златно сърчице“ – ст. уч. Станка Ангелова, пом. възп. Тодорка Сотирова, ст. уч. Илияна Иванова
ЗАС – Таня Кирова
Мед. сестра – Виолета Златкова
Гр. „Мечо Пух“ – пом. възп. Таня Игнатова, уч. Анна Делирадева, ст. уч. Маргарита Георгиева
Музикален ръководител – Росица Рогачева