Колектив

Директор:
Теодора  Тодорова
Старши  учители:
Татяна Варадинова
Маргарита Георгиева
Милена Петкова
Анастасия Караманолева
Венета Плачкова
Стоянка Карадонева-Ангелова
Илияна  Иванова
Росица Рогачева –
музикален ръководител
Учители:
Анна Делирадева
Помощник-възпитатели:
Таня Игнатова
Мария Джизакова
Надка Чобанова
Тодорка Сотирова
Мед. сестра:
Виолета Златкова
ЗАС:
Таня Кирова
Готвач:
Иванка Делева
Пом. готвач:
Янка Костова
Огняр:
Илия Георгиев