Флуорна профилактика

д-р Даниела Георгиева – стоматолог

Тенденциите на съвременната стоматология са насочени към профилактика на кариеса и неговите усложнения. Тези мероприатия включват флуорна и хранителна профилактика и орална хигиена. Флуорът постъпва в организма на човека чрез храната и водата. 50% от него се отлага в костите и зъбите и има физиологично действие предимно върху тяхната минерализация.

Флуорната профилактика бива егзогенна и ендогенна.
Ендогенната включва прием на профилактични дози флуор през храносмилателния тракт. Осъществява сe чрез флуоризирани води, млека и сол или таблетки. В съвременното ежедневие профилактиката е най често чрез флуорни таблетки (Флуорин, Zymafluor). Приемът им трябва да започне от петия месец на бременноста на майката и да продължи до 16 годишна възраст на детето.Важно е да се съблюдават дневните профилактични дози, тъй като в по големи количества флуорът, както повечето вещества, има токсично действие.
Екзогенната флуорна профилактика се извършва от стоматолог чрез локална апликация на флуорни препарати. Има оптимален ефект
непосредствено след пробива на зъбите. Екзогенната профилактика включва и използването на пасти за зъби и води за жабурене, обогатени с флуор. Препоръчват се за деца над 6 години, като в началото трябва да се оказва родителски контрол, за да се предотврати поглъщането им.
Флуорът влияе върху кариесрезистентноста и чрез промени в свойствата на зъбната плака като намалява микробното й съдържание, а от там и възможността на микроорганизмите да извличат зъбния фосфат.
Правилно провежданата флуорна профилактика осигурява до 80% редукция на зъбния кариес и неговите усложнения в детска и зряла възраст.