Безопасно придвижване с колело и тротинетка

Децата от група ,,Усмивка“ прилагат в инсценирани ситуации правила за безопасно поведение и движение по улицата с колело, тротинетка и пеша.