„Броим до 5“

На 06.10.2020г., с децата от 2-ра група „Мечо Пух“, си припомнихме как да броим до 5, като използвахме природата за наш помощник. Всички се включиха активно, като всяко дете назоваваше броят и вида на природният материал, който е донесъл.