„Най-хубавото птиче”

Малките артисти от група „Усмивка” преразказваха приказката „Най-хубавото птиче”, чрез въвеждане на игрови персонажи в театрална обстановка.