Обучение на педагогическия екип

      Педагогическият екип на детската ни градина се квалифицира с професионално богатия, емоционален и атрактивен лектор Мария Дерижан по актуалните за всяко време теми за креативността при децата и еко-образованието. Съчетано с красотата на град Банско, обучението беше и своеобразен релакс за екипа.