Открит урок по модерни танци

Нежните грации от групата по модерни танци в очакване на публика и бурни аплодисменти.

Преподавател Емилия Григорова от Сдружение – „Кронос 2016“