„Музика“

Искаме да споделим с Вас част от работата на музикалният ръководител – Здравка Андреева (г-жа Дади), с децата от група Мечо Пух.
В първата част показва професионализъм, в ситуациите по музика, а в другата – допълнителната дейност „Вокална група“, в която децата показват начални умения на работа с блок флейта.