Вече съм голям и правилата за улицата знам

С децата от група Мечо Пух се направи изложба във връзка с безопасното движение на улицата на тема „Вече съм голям и правилата за улицата знам“. Всяко дете се постара да направи рисунка с правилата за пресичане и движение по улицата и уличното платно, като се организира чудна изложба!