БЮДЖЕТИ

 

Дневен режим   Допълнителни дейности    Материална база

 

Нашата мисия:

     Ние се стремим да изграждаме у децата разбиране

за основните християнски добродетели

любов и уважение към другите,

взаимопомощ и стремеж към усъвършенстване.

Основни цели на възпитанието:

·      Децата да развиват любов и уважение към себе си и към другите.

·      Да се научат на самодисциплина и отговорност, които ще им

позволят да станат  пълноценни членове на обществото.

·      Да насърчим естественото им желание за самостоятелност и

доброто им самочувствие.

·      Да развиваме индивидуалния потенциал на всяко дете.

                        Програмни системи, по които работим:

              Издателство Изкуства София - за всички групи

 

Дневен режим   Допълнителни дейности     Материална база