ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ РИСКОВЕ
СЪВЕТИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

МИЛО ДЕТЕ,

С помощта на родителите си опознай добре района около жилището, училището, както и съседите, на които можеш да разчиташ! Трябва да запаметиш домашния телефон, телефоните на съседи, класен ръководител и други близки хора!

Не се хвали в училище и пред непознати, че имаш много парички в себе си! Не разказвай колко луксозно е вашето жилище и какво има в него! 

Избягвай разговори с непознати на улицата, Интернет или по телефона! Никога не им споменавай, че си само вкъщи! Сподели с родителите си за какво са те подпитвали или заплашвали!

Когато в къщи си само, заключвай и в никакъв случай не отваряй вратата на непознати! При опасност веднага търси помощ по телефона, Интернет, викай на съседите през терасата! Имаш право на самозащита! 

Когато намериш вратата или прозореца разбити, не влизай самичко в жилището! Незабавно потърси помощ от съседи или близки! Помоли ги да извикат полиция!

За всяко излизане навън, искай разрешение от родителите си. Винаги казвай къде точно отиваш и с кого. Ако нямаш връзка с родителите си, при излизане се обади на други близки или съседи!

Избягвай да играеш само навън! Играй в групи не по-малко от три деца!

Движи се по възможност по осветени и оживени улици. Избягвай задни дворове, неосветени входове и безлюдни места! Прибирай се у дома преди здрачаване.

Ако забележиш, че някой те следва, веднага премини на другия тротоар. Насочи се към места, където има хора или влез в първия възможен магазин, сладкарница или учреждение! Потърси помощ от униформени лица полицаи, охранители или портиери!

Не приемай лакомства, играчки или други подаръци от непознати!

Не приемай покани да се качваш и возиш в чужда лека кола! Отдалечи се бързо от колата и ако някой тръгне след теб, викай високо: ''ПОМОЩ! ПОМОЩ!''!

Не приемай покани от непознати за сладкарница, кино или гости!

Не приемай покани от непознати на улицата или в парка, да играеш на криеница или да търсиш с тях загубеното им кученце или котенце!

Преди да влезеш в асансьора първо се убеди, че той наистина се намира спрял на етажа - иначе следва политане надолу в шахтата.

Не влизай самичко в асансьор с непознат човек. Изчакай или по-добре се качи пеша. При опасност звънкай и тропай по вратите на съседите.

Не позволявай да те галят, прегръщат или целуват други, освен най-близките!

Когато някой се е опитал да те гали, опипва или целува, или е правил други странни неща с твоето тяло не го пази в тайна, дори когато са те помолили за това. Сподели всичко с мама, татко или други твои близки!

Знай и запомни, че не всички по-възрастни са добри! Между възрастните има и лоши хора. Когато се усъмниш, че някой възрастен има лоши намерения, на момента бягай от него! Смело съобщи за него на близките си!

Когато друго дете е в беда, веднага потърси помощ от възрастни хора! Най-добре е това да са родители, учители, съседи, полицаи!

Ако някой насилва теб или друго дете, викай смело и силно ''ПОМОЩ! ПОМОЩ!''!

---------------------------------------------------------------------------------------

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Помогнете на Вашето дете да опознае района, в който живее и учи!

Възпитавайте детето да бъде смело! Не насаждайте страх в него! Страхливите деца са по-уязвими.

Научете детето да разпознава и се доверява на служителите на реда!

Опознайте приятелите на Вашето дете! Спечелете тяхното доверие, за да сте добре информирани за детето си и неговите контакти!

Изисквайте адресите и телефоните на приятелите на Вашето дете! Опознайте техните родители и средата, в която живеят! Бъдете особено предпазливи към новите познанства, може да се окажат фатални...

Намирайте време за разговори с Вашето дете! Въоръжете се с търпение да изслушвате детето! Вникнете в неговите проблеми и контакти! Уважавайте неговите мнения!

Ако оставяте детето само в къщи, търсете помощта на близки или познати, които да го проверяват и наглеждат!

Обяснете на детето, че е опасно да остава на улицата, когато се здрачи!

Бъдете бдителни, когато някои хора, дори семейни познати, изразяват особено внимание към детето Ви, или се усамотяват с него! Открийте мотивите на тези хора!

Бъдете бдителни за пари и други подаръци, които детето получава! Разберете кой и с какви подбуди му ги дава!

Когато детето Ви системно и продължително се застоява в нечие жилище, проверете с кого и защо го прави!

Не оставайте детето си без надзор през дните на големи църковни или национални празници. В такива дни се развихрят педофили и похитители.