Фолклорен танцов състав

"ДЕТЕЛИНА"    

худ. р-л  Ирена Велева