Дневен режим: 

 

 

 

7.00-8.30ч. - Прием на децата и преглед

8.30-8.40ч. - Утринна гимнастика

8.40-9.00ч. - Закуска

9.00-10.30ч. - Организирани занимания

10.30-11.00ч. - СРИ и други непланирани ситуации

11.00-12.00ч. - Игри и разходки на открито

12.00-12.40ч. - Подготовка за обяд и обяд

12.40-15.30ч. - Подготовка за сън и сън

15.30-15.40ч. - Тоалет, ПИ

15.40-16.00ч. - Дейности по избор извън ДОС

16.00-16.30ч. - Следобедна закуска

16.30-17.00ч. - Занимания по програма

17.00-19.00ч. - Занимания в кътовете по интереси и изпращане