Колектив:

Директор:

Теодора  Тодорова

Старши  учители:

Татяна Варадинова

Маргарита Георгиева

Деяна Зехтинска

Анастасия Караманолева

Венета Плачкова

Стоянка Карадонева-Ангелова

Илияна  Иванова

Росица Рогачева -

музикален ръководител

Учители:

Милена Петкова

Помощник-възпитатели:

Таня Панайотова

Мария Джизакова

Мариела Каравълчева

Тодорка Сотирова

Мед. сестра:

Виолета Златкова

ЗАС:                              

                                        Таня Кирова

 

Готвач:

Ваня Делева

Пом. готвач:

Янка Костова

Огняр:

Илия Георгиев