Колектив:

 

Директор

Теодора  Евгениева  Тодорова

 

Татяна Варадинова-ст.учител

Силвия Стоянчева-ст.учител

Мария Джидзакова-пом. възпитател

Анастасия Караманолева-ст.учител

Венета Плачкова-ст.учител

Мариела Каравълчева-пом. възпитател

Маргарита Георгиева-гл.учител

Тони Вранчева-ст.учител

Таня Панайотова-пом. възпитател

Стоянка Карадонева-Ангелова-ст.учител

Илияна Иванова-ст.учител

Тодорка Сотирова-пом. възпитател

ЗАС:

Таня Кирова

Мед. сестра:

Виолета Златкова

Музикален ръководител:

Стоянка Карадонева-Ангелова

Готвач:  Ваня Делева

Пом. готвач:  Янка Костова

 

Огняр и общ работник:  Илия Георгиев