Това сме ние:

ДГ"Детелина" е открита през 1965 год. в квартал "Каменица".

    Вече 50 години, колективът се  ръководи от своя девиз:

 

       Your Text Here

 

Награди, награди, поздравления...

Признание за професионализъм

 
Община, Кметство,РУО родителските активи произведения, посветени на нас

  

 

Малките големи таланти

 

Детелина, Детелина,

чудно хубава градина,

в тебе волни песни пеем,

 в тебе радостно

живеем!