ПРОФИЛ  НА  КУПУВАЧА

Това сме ние Символи  Колектив  

 
Всичко,
което наистина трябва да знам,
за да се науча как да живея,
как да правя,
как да се държа,
съм научил в детската градина.
Мъдростта не е горе на върха,
където блести заветната диплома,
а там - в пясъчника на детската площадка,
в предучилищната група.
                                                                       Робърт Фулам