Вътрешни нормативни актове

Стратегия за развитие 2020 – 2025 г.
Правилник за дейността 2023 – 2024 г.
Приложение №1 към Правилника за дейността
Програмна система 2023 – 2024 г.
Годишен комплексен план 2023 – 2024 г.
План за квалификационна дейност 2023-2024 г.