Прием

Приема в ДГ „Детелина“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране. За повече информация последвайте линка:

http://dz-priem.plovdiv.bg/
Нормативни документи:
1. Наредба

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Приложение №4

6. График на дейностите за 2022 г.

 


Декларация за преференции

Необходими документи за прием в детската градина

 

Според наредба № 3  от 05.02.2007г. /ДВ бр.15/16.02.07г./

 

                                                                                                                                                    

    1. Имунизационен статус на детето

/имунизациите по дати с подпис и печат от личния лекар/.

  1. Здравно-профилактична карта или талон за профилактичен преглед попълнен от личен лекар.                                                                                                           
  1. Еднократни отрицателни резултати от изследвания за:

        -патогенни чревни бактерии                                                                                            

        -чревни паразити                                                                                                                 

/извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването в детската градина./                       

  1. Изследване на кръв и урина

/извършени в 7дневен срок преди постъпването в детската градина./                                 

  1. Медицинска бележка от личен лекар:

        -кл.здрав                                                                                                                               

        -липса на контакт със заразно болен                                                                               

        -липса на паразити                                                                                                              

/издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването в детската градина./