Родителски срещи

ПЪРВА група“УСМИВКА“- 23.09.21г. от 17.30 часа /четвъртък/

ВТОРА група“ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“ – 28.09.21г от 17.30 часа./вторник/

ТРЕТА група „МЕЧО ПУХ“ – 21.09.21г. от 17.30 часа/вторник/

ЧЕТВЪРТА група „ВЪЛШЕБСТВО“- 29.09.21г./сряда/