Кутия на доброто

Доброто и красивото всеки ден присъстват в живота на децата от нашата група. Помагаме на приятели в нужда, грижим се за цветята в живия кът, общуваме културно помежду си, помагаме при сервиране и още много други добрини. За добрите постъпки в ежедневието, децата от групата получават цветна детелина, на която е написана постъпката, будеща благодарността на останалите. Всички спечелени детелини поставяме в нашата кутия на доброто, която изработихме съвместно. В края на всеки месец, децата спечелили най-много детелини, получават грамота за културни обноски и добри дела.