Изпращане на група „Вълшебство“

На 03.06.22г. бъдещите първокласници получиха своите дипломи за завършена подготвителна група на детската градина. Всички ние, им желаем да бъдат отлични ученици и винаги здрави, с добро да си спомнят за времето, в което сме били заедно.

Тъй както птичките порастват тук и литват в дълъг път на юг,
Така и нашите дечица на есен ще са ученици.
На всички ви ще кажа аз: ”Напред, науката е с вас!”
Учете много без умора, че за далечните простори
Трябват млади, умни хора!