„По колко са?“

Децата участваха в разнообразни занимателни игри и практически приложиха знанията си за броене и сравняване на предметни групи.