Занимание по Конструиране и Технологии на тема „Да си направим къща“

Днес децата от 4- ПГ “ Златно сърчице “ на ДГ “ Детелина “ гр. Пловдив в заниманието по Конструиране и Технологии построиха екипно прекрасни къщички от конструктор.