Светофар

На 23.01.24г. с децата от група “Мечо Пух“ поговорихме за функцията на светофара като част от правилата на уличното движение и за значението на сигналните цветове. След което самостоятелно разпределиха цветовете в картинката на светофар и се справиха без грешка!