Засаждане на карамфили

По инициатива на родител на дете от гр. „Усмивка“ децата засадиха многогодишни карамфили в цветната алея на детската градина.

Децата от гр. „Усмивка“ полагат грижи за посятите от тях цветя.