Презентация на тема „Безопасност на движението по пътищата“

На 21.03.24г. с децата от група “Мечо Пух“ изгледахме презентация на тема „Безопасност на движението по пътищата“ и обсъдихме правилата, касаещи най-малките!