Колектив

Директор: Анастасия Караманолева
Старши учители: Татяна Варадинова
Маргарита Георгиева
Милена Петкова
Венета Плачкова
Стоянка Карадонева-Ангелова
Илияна Иванова
Здравка Андреева – музикален ръководител
Учители: Анна Делирадева
Константина Владовска
Помощник-възпитатели: Таня Игнатова
Мариела Каравълчева
Надка Чобанова
Тодорка Сотирова
Мед. сестра: Теди Каневска
ЗАС: Митка Порожанова
Готвач: Иванка Делева
Пом. готвач: Янка Костова
Огняр: Илия Георгиев
Директор - Анастасия Караманолева
_DSC02481_LR_crop_valshebstvo
Гр. "Вълшебство" - ст. учител Милена Петкова, пом. възп. Мария Джизакова, ст. уч. Татяна Варадинова
Гр. "Златно сърчице" - ст. уч. Стоянка Ангелова, пом. възп. Тодорка Сотирова, ст. уч. Илияна Иванова
ЗАС
Музикален ръководител - Росица Рогачева
Гр. "Мечо Пух" - пом. възп. Таня Игнатова, уч. Анна Делирадева, ст. уч. Маргарита Георгиева
Гр. "Усмивка" - ст. уч. Венета Плачкова, ст. уч. Анастасия Караманолева, пом. възп. Надка Чобанова
Мед. сестра
Пом. готвач Янка Костова, готвач Иванка Делева
Огняр - Илия Георгиев
Анастасия-Караманолева----Директор
Анастасия Караманолева - Директор

Група "Вълшебство"

Милена Петкова - ст. учител
Татяна Варадинова - ст. учител
Мариела Каравълчева - пом. възпитател

Група "Златно сърчице"

Стоянка Ангелова - ст. учител
Илияна Иванова - ст. учител
Тодорка Сотирова - пом. възпитател

Група "Мечо Пух"

Маргарита Георгиева - ст. учител
Анна Делирадева - учител
Таня Игнатова - пом. възпитател

Група "Усмивка"

Венета Плачкова - ст. учител
Константина Владовска - учител
Надка Чобанова - пом. възпитател

Здравка Андреева - муз
Здравка Андреева - ст. учител по музика
Митка Порожанова - ЗАС
Митка Порожанова - ЗАС

Иванка Делева - готвач
Иванка Делева - готвач
Янка Костова - пом. готвач
Янка Костова - пом. готвач
Илия Георгиев - огняр
Илия Георгиев - огняр

Теди Каневска - мед. сестра