ДГ “Детелина“ е открита през 1965 година в квартал „Каменица“. От тогава до сега, колективът се ръководи от своя девиз:

Химн на ДГ „Детелина“

автор на текста: Лидия Горинова

композитор: Ирена Велева

 

Ако щастие поискаш да рисуваш –

нарисувай го със четири листа!

Протегни ръка – приятели ще имаш

и дарявай доброта! 

 

Ако щастие поискаш да намериш –

в „Детелина” – щастлив ще бъдеш ти,

че тук света, повярвай  е чудесен

и изпълнен със мечти!

 

 

Бъди щастлив,

твори добро,

с любов дарявай децата !

Надеждата и любовта –

те сгряват с обич сърцата!